Indkaldelse til Interessentskabsmøde 14. marts 2019 kl. 18.

21st februar 2019 Slået fra Af tirslund.dk

INTERESSENTSKABSMØDE

FOR ÅRET 2018

Hermed indkaldes du til interessentskabsmøde på:

Markedsrestauration
Markedsvej  7,  6650 Brørup,

torsdag, den 14. marts, kl. 18.00.

Der vil være et traktement fra kl. 18.00 – 19.00.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2018 til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for året 2019 til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af udlodninger for 2019.
 7. Valg af bestyrelsen,
  1. På valg er:
   1. Peter Storm Kristensen, modtager genvalg
   2. Michael W Nielsen, modtager genvalg
   3. Kim Wichmann-Hansen, modtager genvalg
 1. Valg af suppleanter, Nuværende:
  1. Bent Christensen
  2. Hans Gejl Pedersen
 2. Valg af revision, hidtil Brørup Revision.
 3. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)
 4. Andet
 5. Afslutning ved formand.

 

Af hensyn til bespisningen vil vi gerne have tilmelding senest, den 10. marts til:

Birthe Simonsen                        email: frusim@hotmail.com / 2946 4470

Michael W Nielsen                   email: wenani34@gmail.com  / tlf: 2013 5731

Invitationen er blevet udsendt på email til interessenterne. Den er blevet sat i Vejen lokal avis og den er på hjemmesiden www.tirslund.dk

Vi glæder os til at se så mange interessenter som muligt og opfordre samtidig alle til at checke med bestyrelsen at vi har jeres korrekte email og adresse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen