Ekstraordinært Interessentskabsmøde i Tirlsund Vindmøllelaug

12th januar 2019 Slået fra Af tirslund.dk

Kære Interessent,

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til ekstraordinær Interessentskabsmøde for 2. behandling af de fremsatte vedtægtsændringer fra Interessentskabsmødet i Marts 2018. De foreslåede ændringer kan ses på forsiden af hjemmesiden (www.tirslund.dk) hvor de er markeret i dokumentet. Jvf vedtægternes paragraf 16 skal en vedtægtsændring godkendes af 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende Interessentskabsmøder, med mindst 14 dages mellemrum. Du skal derfor melde tilbage til bestyrelsen inden den 17 August 2018 om du ønsker at deltage.  Venligst meld tilbage på email eller alternativt på telefon til:

Michael Nielsen     Wenani34@gmail.com

Herluf Nielsen        Helle-herluf@mvb.net            Telefon 51218462

Vi har valgt at afholde mødet ved selve vindmøllerne på Tirslund Bjerg ved Foldingbrovej 37a/b, 6650 Brørup. Vi håber på godt vejr så vi i fællesskab kan se på vores møller og landskabet. Men det gode vejr er ingen garanti så kom påklædt efter vejrforholdene. Vi har arrangeret gratis pølser og drikkevarer fra en pølsevogn som vil være på Tirslund Forsamlingshus, Vælding Bjergvej 20A 6650 Brørup.  Mødet og spisning vil foregå stående.

Dagsorden er derfor som følger:

Start 23 August kl 1800

  1. Velkommen ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Afstemning om fremsatte vedtægtsændringer
  4. Andet
  5. Afslutning ved formanden

 

Vi afslutter med at køre ned på Tirslund Forsamlingshus og spise pølser ved pølsevognen.

Vi vil også gerne opfordre alle til at indsende jeres mail adresser til bestyrelsen, så vi kan holde vores protokol ajour. Ligeledes er I velkommen til at henvende Jer til bestyrelsen i tilfælde af salg af anparter og vi kan hjælpe så godt vi kan indenfor vedtægternes rammer.

I kan se hvordan I kontakter bestyrelsen på vores hjemmeside http://www.tirslund.dk/lauget/bestyrelsen

Med venlig hilsen og på vegne af formand og bestyrelsen

Michael W. Nielsen
Tlf.: (+45) 51388225