Interessentskabsmøde 2018

Hermed indkaldes du til interessentskabsmøde på:

Markedsrestauration
Markedsvej  7,  6650 Brørup,

onsdag, den 14. marts, kl. 18.00.

Der vil være et traktement fra kl. 18.00 – 19.00.


Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2017 til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for året 2018 til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af udlodningsprocent.
 7. Valg af bestyrelsen – på valg er: Birthe Simonsen, modtager genvalg og Herluf Nielsen, modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter – nuværende: Bent Christensen og Peter Storm
 9. Ændring af vedtægter, se nedenfor.
 10. Valg af revision, hidtil Brørup Revision.
 11. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)
 12. Andet
 13. Afslutning ved formand.

 


Af hensyn til bespisningen vil vi gerne have tilmelding senest, den 10. marts til:

Birthe Simonsen                        email: frusim@hotmail.com

Amdi Holm                                   email: amdiholm@post3.tele.dk  / tlf: 2013 5731

 


Bestyrelsen stille forslag om følgende, som forsamlingen kan stemme om:

 1. Der indkaldes til Interessentskabsmøde per brev, det koster ca. 2.500 kr. Dette medfører ingen vedtægtsændringer.
 2. Der indkaldes til Interessentskabsmøde per email. Det er gratis. Det vil blive skrevet ind i vedtægtsændringer, som vil blive forelagt på mødet.
 3. Der indkaldes til Interessentskabsmøde ved at slå det op på hjemmesiden samt i lokal avisen. Det koster 400-500 kr. Det kræver vedtægtsændringer, som vil blive forelagt på mødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet iIkke kategoriseret | Der er lukket for kommentarer