Salg af andele

Vejledning til salg af andele i Tirslund Vindmøllelaug

Bestemmelserne om salg af andele fremgår af møllelaugets vedtægter. Af §12 – ejerskifte – fremgår det:

  1. at en interessent frit og når som helst kan overdrage sine andele til en køber, der indgår i Interessentskabet med de rettigheder og forpligtigelser, der har påhvilet den tidligere ejer.
  2. at sælger er forpligtet til skriftligt at meddele overdragelsen til bestyrelsen som først er gældende med bestyrelsens godkendelse.
  3. at Bestyrelsen skal godkende overdragelsen, hvis betingelserne er opfyldt

Bestyrelsen formidler ikke andele og kan på ingen måde indgå i salg af andele, hverken hvad angår fastsættelse af salgsprisen, udarbejde salgsaftaler eller lignende.

  • Sælger skal skriftligt og med underskrift bekræfte salget, samt sende Interessentskabsbeviset til formanden
  • Køber skal underskrive møllelaugets tegningsaftale (hentes på hjemmesiden)

Når formanden modtager underskrevet aftale og Interessentskabsbeviset fra sælger samt tegningsaftale fra køber, udstedes der et nyt Interessentskabsbeviset til køber. Køber modtager derefter fremover udlodning fra møllelauget.