Forfatterarkiv:Lars

Interessentskabsmøde 2018

Hermed indkaldes du til interessentskabsmøde på: Markedsrestauration Markedsvej  7,  6650 Brørup, onsdag, den 14. marts, kl. 18.00. Der vil være et traktement fra kl. 18.00 – 19.00. Dagsorden: Velkomst ved formanden. Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse. Fremlæggelse af regnskabet for året 2017 til godkendelse. Fremlæggelse af budget for året […]

Udgivet iIkke kategoriseret | Der er lukket for kommentarer