Gearkassen skal udskiftes på mølle 1304

Nyt fra Bestyrelsen – Vi skifter Gearkasse på møllen af 1998 (1304)

Vores service leverandør ”Connected Wind Services” udførte service-eftersyn d.22 marts 17 på vores møller, hvor der blev konstateret meget støj fra gearkassen på mølle 1304. Serviceteamet konstateret ret hurtigt, at det drejede sig om “mellem-hastigheds-lejet”. Bestyrelsen modtog lyd og video optagelser, hvor man tydeligt kunne se, at lejesædet kører med rundt og høre at der var en masse støj.

Connected vurderede, at møllen kunne køre videre, men at gearkassen skulle skiftes hurtigst muligt – og at arbejdet ikke kunne ske oppe i tårnet.

Bestyrelsen har indhentet tilbud fra flere gear og service udbydere (Connected, Grenaa Motorfabrik (to forskellige tilbud), og WindTech). Udover forskellen på de tilbudte ombytningspriser, er garantien, gear-typen, samt forbeholdet for efterfakturering ved hjemtagning af vores nuværende gear blevet evalueret. Baseret på dette har bestyrelsen forhandlet Connected’s oprindelig tilbud små 15% ned, udvidet indholdet af deres servicepakke, samt fjernet forbeholdet for en potentiel efterfakturering, hvilket siges at kunne løbe op over Kr. 50.000.

Connected har på nuværende tidspunkt allerede besigtiget vej-forholdene op til møllen, således om kranen m.m. frit kan kom frem til møllen og stå sikkert under udskiftningen. Udskiftningen forventes at ske så snart vejrforholdene tillader det.

I forbindelse med ovenstående, har vi vurderet om det kunne ”betale sig”, at foretage udskiftningen og har i den forbindelse udarbejdet en følsomheds-analyse over de forhøjede omkostninger fra ovenstående udskiftning, kontra den indtægt vi ville gå glip af, hvis vi valgte at stoppe møllen og ikke foretage gearkasse udskiftningen. Da vi i indeværende år stadig er på fast pris aftale og får 10 øre i støtte per KWh, falder analysen ud til fordel for at udskifte gearkassen og dermed køre videre med en repareret mølle. Vi har ligeledes afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor en samlet bestyrelse har stemt for og underskrevet en enig vedtagelse af udskiftningen i overensstemmelse med vores vedtægter. Som budgettet ser ud p.t., holder vi ved de vedtagne udlodninger jævnfør sidste Interessentskabsmøde.

mvh
P
å vegne af bestyrelsen
Kim Wichmann-Hansen,
Formand

Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer, men du kan efterlade en trackbackTrackback link.