Referat fra Interessentskabsmøde 2017

Referat fra Interessentskabsmøde 2017 den 16. marts 2017 på Markedsrestauranten i Brørup

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af Erik Petermann som dirigent og Amdi Holm som referent
  1. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet
 3. Beretning ved formanden
  1. Formanden  talte især om fremtiden
  2. Gennemgik regnskabet mhs. til produktion.
  3. Der har været 4 bestyrelsesmøder i løbet af året
  4. Valg af serviceudbyder
  5. Overvågning
  6. Beretningen godkendt
 4. Regnskabet blev godkendt
 5. Budget blev godkendt. Ingen nye prisaftaler
 6. Der blev besluttet, at der skulle være 4 udbetalinger
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Amdi Holm genvalgt
  2. Michael Nielsen genvalgt
  3. Kim W. Hansen genvalgt
 8. Valg af supp. til bestyrelsen:
  1. Christensen genvalgt
  2. Peter Storm genvalgt
 9. Genvalg af Brørup Revision
 10. Ingen forslag var fremsendt
 11. Andet
 12. Afslutning ved formanden.

Thi således
Amdi Holm

Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer, men du kan efterlade en trackbackTrackback link.