Interessentskabsmøde 2017

TIRSLUND VINDMØLLELALAUG I/S

Hermed indkaldes du til Interessentskabsmøde på:

Markedsrestauration,
Markedsvej 7
6650 Brørup

torsdag den 16. marts, kl. 18.00
(der vil være et traktement fra kl. 18.00 – 19.00)

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2016 til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for året 2017 til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af udlodningsprocent.
 7. Valg af bestyrelsen:

På valg er:

 • Amdi Holm (modtager genvalg)
 • Michael Nielsen (modtager genvalg
 • Kim Wichmann Hansen (modtager genvalg)
 1. Valg af suppleanter. På valg er Bent Christensen og Peter Storm
 2. Valg af revision. På valg er Brørup Revision
 3. Indkommende forslag. (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Interessentskabsmødet)
 4. Andet
 5. Afslutning ved formand

Af hensyn til bespisningen, vil vi gerne have tilmelding senest 13. marts 2017 til:

Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer, men du kan efterlade en trackbackTrackback link.