Interessentskabsmøde 2016

INVITATION

Interessentskabsmøde 2016

Onsdag, den 16. marts kl. 18.00

 på

Skovpavillonen, Vestergade 23, Holsted

Der serveres aftensmad inden mødet og kaffe/te under mødet.

Bindende tilmelding  senest onsdag, den 9. marts til:

Ib Vester (helst pr. mail): skovlyst@msn.com, tlf: 61 37 28 35

Eller

Amdi Holm (helst pr. mail): amdiholm@post3.tele.dk, tlf: 20 13 57 31

_______________________________________________________________________________________

Dagsorden iflg.  Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder godkendelse af budgettet for næste år, samt fastlæggelse af udlodningsprocenten. (antal gange, hvor der skal udbetales)
 4. Valg til bestyrelsen – På valg er:
  1. Ib Vester – modtager ej genvalg
  2. Christian Gejl Petersen – modtager ej genvalg
 1. Valg a 2 suppleanter til bestyrelsen – På valg er Peter Storm Kristensen og Niels Hansen
 2. Valg af revisor: Brørup Revision
 3. Fremtid
 4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Interessentskabsmødet).
 5. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer, men du kan efterlade en trackbackTrackback link.