Referat fra Interessentskabsmøde 2015

Interessentskabsmøde i Holsted, den 25. mart 2015.

 1. Valg af dirigent og referent: Erik Petermann blev valgt. Amdi Holm referent. Erik Petermann konstateret, at mødet var lovlig indvarslet.
 2. Formandens beretning: Per talte om den energipolitiske situation. Derefter talte Per om reparationerne af møllerne, hvor der er sket overskridelser af budgettet.  Per talte derefter om møllerne i Vejen kommune, havmøllerne og solceller.
 3. Fremlæggelse af regnskabet samt fastlæggelse af udlodningsprocenten: Regnskabet blev godkendt. Der vil blive 4 stk. udlodninger i 2015.
 4. Valg af bestyrelsen: Valgt blev Amdi Holm, Michael Nielsen og Kim Hansen
 5. Valg af supp. Til bestyrelsen: Valgt blev Peter Storm Kristensen og Niels Hansen.
 6. Valg af revisor: Brørup Revision genvalgt.
 7. Ny vedtægter vedtaget.
 8. Aflønning af bestyrelsen. Vedtaget 5.200,- kr. til dækning af telefon og internet.
 9. Køb af 2 stk. møller. Der blev vedtaget at give bestyrelsen fuldmagt til at undersøge muligheden for købet 2 stk. møller.
 10. Indkomne forslag: Ingen var fremkommet. (og dog måske idet Peter Storm mente at have fremsendt et forslag til Ib Vester, som Ib Vester ikke havde modtaget.)
 11. Eventuelt: Amdi Holm takkede Per Skygebjerg for god indsats gennem mange år.

Tidligere formand afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og Hans G. Pedersen for God indsats.

Thi Således

Niels Peder Amdi Holm

Dette indlæg var udgivet i:Ikke kategoriseret. tilføj som bogmærkepermalink.Der er lukket for kommentarer, men du kan efterlade en trackbackTrackback link.